hkyen739
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,624
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 7.33
  • Thời gian tham gia 2 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có