quoccanh03
  • Hạng ...
  • Ngọc 57,252
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.89%
  • Chỉ số xã hội 72
  • Chỉ số đam mê 2.97
  • Thời gian tham gia 4 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quoccanh033 - 1 binhphonui
quoccanh031 - 0 dorabase
quoccanh034 - 0 vuongkhanh
quoccanh034 - 1 thutrang
quoccanh038 - 5 namtran1991e
quoccanh031 - 0 thienloi
quoccanh0310 - 6 ngocdiem0608
quoccanh034 - 2 huongkute
quoccanh036 - 3 toxuanhoang
quoccanh030 - 2 tinhthoixotxa
quoccanh033 - 2 khanhdubrl
quoccanh034 - 1 tabrl92
quoccanh030 - 2 boomx
quoccanh035 - 3 lvtrung
quoccanh034 - 3 meokitty
quoccanh034 - 1 yukii
quoccanh031 - 1 phongca
quoccanh032 - 0 miormy235
quoccanh033 - 0 tieuling
quoccanh031 - 2 tieuyeutinh
quoccanh031 - 4 chauky77
quoccanh031 - 0 kidboy
quoccanh031 - 0 ozonevietnam
quoccanh033 - 0 hanalov1
quoccanh034 - 4 btran2912
quoccanh035 - 1 tieuholy
quoccanh033 - 0 pingpong
quoccanh038 - 3 mjetran
quoccanh031 - 0 phuongminh
quoccanh032 - 2 nhibuong
quoccanh031 - 2 hoagiay123
quoccanh030 - 2 donan
quoccanh035 - 2 cuicui123
quoccanh034 - 2 nganpham
quoccanh035 - 1 loclatoi
quoccanh033 - 1 hoangphuc2040
quoccanh033 - 0 cayruong
quoccanh035 - 3 nguyenhonganh
quoccanh035 - 10 thaomoc
quoccanh034 - 3 luanbrlct1996
quoccanh0311 - 3 tungk3
quoccanh038 - 14 vinhto
quoccanh031 - 3 thiphan0921
quoccanh030 - 2 duyen10
quoccanh039 - 2 nammien
quoccanh030 - 3 marionew
quoccanh034 - 2 khoailangnuong
quoccanh030 - 3 vetthuonglong
quoccanh034 - 0 crisduong
quoccanh032 - 1 thanhtuyenbroland
quoccanh034 - 3 heolovemusic
quoccanh035 - 1 leai0204
quoccanh034 - 0 xuhao
quoccanh033 - 0 changtrainamay
quoccanh032 - 1 lamtung99
quoccanh030 - 3 tananhhung
quoccanh036 - 0 tuyettuyet92
quoccanh032 - 1 brlhoathanh03714
quoccanh036 - 7 heokool
quoccanh034 - 8 kyhoi
quoccanh031 - 3 quachdozz
quoccanh030 - 2 hieula
quoccanh034 - 3 trunghieu87
quoccanh037 - 7 aiamcaro
quoccanh035 - 9 trienchill
quoccanh037 - 6 ngocgiau04
quoccanh0332 - 16 hongphuc0997
quoccanh030 - 1 lunox
quoccanh030 - 3 vantannguyen
quoccanh031 - 3 thithii0911
quoccanh030 - 2 ngocanhgalaxy
quoccanh032 - 0 trangquynhvu