brlmt2003
  • Hạng 189
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2600
  • Tỉ lệ thắng 31.82%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 21.25
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có