changtrainamay
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,968
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 3.39
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có