lananhhhhh
  • Hạng 103
  • Khiên ...
  • Ngọc 10,717
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 9.52%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 25.29
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có