tranhoabroland
  • Hạng ...
  • Ngọc 14,121
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 38.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 11.81
  • Thời gian tham gia 4 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranhoabroland1 - 9 nomad
tranhoabroland0 - 1 wibunotsimpttv2k7
tranhoabroland5 - 4 ngocdiem0608
tranhoabroland5 - 3 quangmetro
tranhoabroland2 - 3 nhimxu
tranhoabroland0 - 1 thiengon123
tranhoabroland2 - 3 diquathoigian
tranhoabroland5 - 5 ngocgiau04
tranhoabroland1 - 0 ngocruby9x
tranhoabroland0 - 1 doubar
tranhoabroland6 - 2 serahwang
tranhoabroland7 - 6 trunghieu87
tranhoabroland12 - 10 thanhvan2021
tranhoabroland0 - 1 minimartthemle
tranhoabroland0 - 1 changtraivotinh035
tranhoabroland2 - 1 sieutron
tranhoabroland10 - 5 hamynn
tranhoabroland3 - 0 tranhang07
tranhoabroland1 - 0 lvtrung
tranhoabroland0 - 1 luckystar
tranhoabroland2 - 5 luke911
tranhoabroland4 - 9 tahuy
tranhoabroland7 - 14 hoarung
tranhoabroland1 - 1 ampen
tranhoabroland3 - 4 buomchua
tranhoabroland1 - 2 crisduong
tranhoabroland0 - 1 hades
tranhoabroland1 - 0 tieuholy
tranhoabroland1 - 3 mynno
tranhoabroland0 - 1 teoteo
tranhoabroland2 - 4 leai0204
tranhoabroland0 - 3 pingpong
tranhoabroland0 - 1 onlytrust
tranhoabroland1 - 1 maruko
tranhoabroland0 - 1 nkocdethuong
tranhoabroland1 - 6 vuongkhanh
tranhoabroland4 - 1 thinhbrland
tranhoabroland3 - 0 nhathaobrl
tranhoabroland4 - 0 ngocmiu811
tranhoabroland5 - 3 hongphuc0997
tranhoabroland1 - 0 firouz
tranhoabroland3 - 0 nguyenhoangphuc6793
tranhoabroland2 - 1 dinhhoang1008
tranhoabroland1 - 2 totoro
tranhoabroland0 - 1 support
tranhoabroland0 - 2 toanluf
tranhoabroland0 - 1 vnhello
tranhoabroland5 - 2 hungnvbrl
tranhoabroland0 - 1 nammien
tranhoabroland5 - 19 vitty