nguyengiabao
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,208
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 6.29
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có