huyhung231
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,718
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 57.14%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 4.42
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có