timkiem
  • Hạng 19
  • Khiên 4
  • Ngọc 35,763
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 79.07%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 3.27
  • Thời gian tham gia 1 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có