zaique
  • Hạng 130
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 4176
  • Tỉ lệ thắng 42.31%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 14.43
  • Thời gian tham gia 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có