tuongkhongdau
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,117
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.38
  • Thời gian tham gia 11 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuongkhongdau1 - 0 vungocanh1
tuongkhongdau1 - 0 osin2k
tuongkhongdau1 - 0 heokool