donghocat
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 3690
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 49.33
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có