toloveru
  • Hạng 30
  • Khiên ...
  • Ngọc 56,100
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 63.75%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 15.81
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toloveru2 - 2 michnhi
toloveru3 - 3 tuliphalan
toloveru2 - 0 aiamcaro
toloveru2 - 1 trienchill
toloveru3 - 4 hoangthienxa
toloveru0 - 4 mblife2021
toloveru4 - 0 heolovemusic
toloveru0 - 1 thutrang
toloveru2 - 4 dolphin
toloveru1 - 0 h2so4
toloveru2 - 4 abcabcabc
toloveru1 - 0 hoangphuc2040
toloveru1 - 0 ov2nd
toloveru1 - 0 vtvtvt
toloveru1 - 0 vantannguyen
toloveru1 - 5 giacmomh
toloveru0 - 1 astrazeneca
toloveru2 - 3 marionew
toloveru6 - 0 tieuyeutinh
toloveru2 - 0 minhduong6789
toloveru2 - 1 thythy2021
toloveru1 - 1 gahapchao
toloveru9 - 5 thienloi
toloveru1 - 2 waifu207otaku
toloveru0 - 1 trasua
toloveru0 - 2 dungnhinlai
toloveru12 - 2 phameco
toloveru1 - 0 anhdaynevodi1
toloveru9 - 2 supersen
toloveru8 - 2 keosua
toloveru4 - 0 nhipcautre21
toloveru5 - 1 lanthanh
toloveru8 - 3 lucky
toloveru15 - 4 yukii
toloveru12 - 4 buomchua
toloveru10 - 5 krixi
toloveru4 - 0 anhhong9011
toloveru1 - 4 byeyou
toloveru4 - 3 vesau
toloveru4 - 0 vuamui
toloveru3 - 2 paradol
toloveru1 - 1 mrrua
toloveru5 - 0 denhayden
toloveru8 - 4 socnau
toloveru12 - 4 bibi0101
toloveru5 - 1 tahuuson
toloveru8 - 4 beyeupk
toloveru10 - 2 heokool
toloveru6 - 2 duyen10
toloveru2 - 0 gecko88
toloveru2 - 2 saobang
toloveru1 - 1 eketao
toloveru2 - 1 flash
toloveru1 - 1 kulito
toloveru0 - 5 minhcaro
toloveru1 - 0 pingpong
toloveru0 - 4 racingboy
toloveru1 - 3 nkocdethuong
toloveru2 - 1 phongyeu
toloveru1 - 0 frankho
toloveru1 - 0 lanhphong
toloveru1 - 0 buonnhoem
toloveru3 - 0 mjetran
toloveru0 - 2 tuanlongtt
toloveru1 - 0 nhatvy2291
toloveru0 - 1 vitty
toloveru2 - 0 yoona
toloveru1 - 0 lunox
toloveru0 - 1 donghocat
toloveru1 - 0 mynno
toloveru0 - 2 bemuoi
toloveru0 - 2 anhtuteoteo
toloveru3 - 0 hanhphucvotan
toloveru1 - 0 nhocyeusky
toloveru1 - 0 ampen
toloveru1 - 0 vanvolang
toloveru1 - 0 carohcm
toloveru0 - 2 vikend
toloveru1 - 0 maruko
toloveru0 - 4 redwolf