rongar
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 27,056
  • Cấp bậc Siêu cấp 2
  • Tỉ lệ thắng 49.33%
  • Chỉ số xã hội 75
  • Chỉ số đam mê 78.83
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
rongar1 - 1 gomoko
rongar5 - 0 titus
rongar99 - 36 carohcm
rongar17 - 7 chopper
rongar3 - 1 donghocat
rongar0 - 1 dungnhinlai
rongar1 - 0 linda
rongar1 - 5 byeyou
rongar2 - 4 perhaps
rongar17 - 1 huongly
rongar2 - 0 mrrua
rongar2 - 0 vanvolang
rongar2 - 0 maruko
rongar4 - 0 phungtien
rongar2 - 1 mhuyen2704
rongar3 - 0 lanhphong
rongar1 - 1 nhatmai
rongar3 - 1 duytrung1991
rongar2 - 11 tamthuong262
rongar0 - 2 iamkevin79nhatrang
rongar14 - 1 phongyeu
rongar12 - 0 yoona
rongar7 - 0 cuopbiensoh2o
rongar5 - 1 mjetran
rongar4 - 0 khanhlucky97
rongar5 - 1 anhhong9011
rongar5 - 0 phuongminh
rongar1 - 0 bemuoi
rongar1 - 1 taladanbienma
rongar1 - 0 cuongxung10
rongar0 - 1 sauminh
rongar1 - 0 toanluf
rongar1 - 1 beyeupk
rongar2 - 2 duyen10
rongar6 - 1 mailady
rongar2 - 1 vientuong
rongar22 - 1 thanhvan2021
rongar1 - 0 thuydung25
rongar1 - 0 cayruong
rongar1 - 0 kamichan
rongar1 - 0 yukii
rongar0 - 1 nhockiv
rongar0 - 1 hieuga
rongar2 - 0 bon2k7
rongar0 - 1 nguyentam2k
rongar0 - 1 cutibinhchau
rongar36 - 70 pingpong
rongar4 - 2 bibi0101
rongar1 - 0 lee16
rongar1 - 1 thuyyy
rongar1 - 0 phumyhung
rongar0 - 1 totoro
rongar0 - 1 waifu207otaku
rongar2 - 1 dolphin
rongar0 - 1 quangmetro
rongar0 - 1 dungtrieu
rongar0 - 1 h2so4
rongar0 - 1 huongkute
rongar0 - 1 tuanlongtt
rongar0 - 1 hoadongtien00
rongar0 - 1 phameco
rongar0 - 1 binhnhi
rongar0 - 1 bangtam2312
rongar0 - 1 socnau
rongar0 - 1 osin2k
rongar0 - 1 heokool
rongar0 - 1 qindy
rongar0 - 1 thythy2021
rongar3 - 3 chuotbobo
rongar0 - 1 sieutron
rongar0 - 1 builan0209
rongar1 - 0 dorabase
rongar1 - 1 alphax
rongar4 - 4 ov2nd
rongar1 - 0 heodat91