cuongni
  • Hạng 41
  • Khiên ...
  • Ngọc 31,820
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 10.06
  • Thời gian tham gia 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có