duytrung1991
  • Hạng ...
  • Ngọc 8,903
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.50%
  • Chỉ số xã hội 80
  • Chỉ số đam mê 27.31
  • Thời gian tham gia 11 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
duytrung19910 - 1 lovewinter
duytrung19910 - 3 lexuan22
duytrung19910 - 6 minhcaro
duytrung199120 - 18 nhatthanhtv
duytrung19911 - 1 namciu
duytrung19911 - 1 tienthanh2k5
duytrung19910 - 2 nguyentam2k
duytrung19912 - 5 carohcm
duytrung19910 - 3 happykid76
duytrung19911 - 7 thaomoc
duytrung19910 - 2 quangminh260295vp
duytrung19911 - 0 embeoden
duytrung19910 - 1 yukii
duytrung19914 - 6 huyhung231
duytrung19912 - 5 langtu
duytrung19910 - 4 peheo
duytrung19910 - 1 sieutron
duytrung199114 - 13 yogahai22
duytrung19910 - 12 kyhoi
duytrung19910 - 1 kidboy
duytrung19910 - 3 sieuga
duytrung19910 - 3 vitty
duytrung19911 - 4 yoona
duytrung19910 - 1 huongkute
duytrung19910 - 2 dolphin
duytrung19911 - 4 socnau
duytrung19910 - 1 binhnhi
duytrung19910 - 2 bangtam2312
duytrung199120 - 21 hattrick
duytrung19910 - 1 ngocsonhb
duytrung19910 - 2 beyeupk
duytrung19910 - 2 dongianlaso1
duytrung19910 - 8 buonnhoem
duytrung19910 - 2 caonhocodon
duytrung19912 - 2 hoangdung01
duytrung19910 - 3 tuliphalan
duytrung19910 - 3 michnhi
duytrung19910 - 4 titus
duytrung19910 - 3 flash
duytrung199110 - 12 trungthuc
duytrung19910 - 1 hehihoha
duytrung19910 - 3 bapcaingoc
duytrung19910 - 1 lanhphong
duytrung19911 - 9 frankho
duytrung19910 - 3 cuccu
duytrung19910 - 1 huongly
duytrung19919 - 4 tienthanh1234
duytrung19914 - 5 fananhtrung1412
duytrung19911 - 5 thimhuong
duytrung19910 - 3 thuykieu
duytrung19911 - 4 chopper
duytrung19910 - 2 changtraivotinh035
duytrung19910 - 4 ngocluan
duytrung19911 - 3 rongar
duytrung19910 - 2 nguyenhonganh
duytrung19911 - 7 suoingoc
duytrung19910 - 6 luke911
duytrung19910 - 2 northstar2000
duytrung19910 - 8 saisaigon
duytrung19913 - 9 dragon
duytrung19911 - 15 trienchill
duytrung199115 - 24 nguyenhoangmy
duytrung19910 - 1 taidt2410
duytrung19914 - 1 vudung01
duytrung19910 - 1 eketao
duytrung19911 - 1 boomx
duytrung19910 - 2 bexinkk
duytrung19910 - 3 duyen10
duytrung19910 - 3 mailady
duytrung19910 - 2 leksyenjtrankg
duytrung19910 - 1 minhhuy1108
duytrung19910 - 1 nttthuy
duytrung19910 - 1 vientuong
duytrung19911 - 0 doubar
duytrung19910 - 4 cry99
duytrung19910 - 3 bobtv1234567
duytrung19910 - 4 osin2k
duytrung19910 - 1 qindy
duytrung19910 - 2 thythy2021
duytrung19910 - 3 tuyetmuahe