xemphim2022
  • Hạng ...
  • Ngọc 14,877
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.67%
  • Chỉ số xã hội 75
  • Chỉ số đam mê 61.55
  • Thời gian tham gia 11 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xemphim20220 - 3 hannie
xemphim20226 - 13 nttthuy
xemphim20222 - 5 sujichan
xemphim20227 - 14 hades
xemphim20222 - 9 buomchua
xemphim20228 - 13 dragon
xemphim20221 - 2 vesau
xemphim20220 - 1 nhinhiii1020
xemphim20228 - 12 heokool
xemphim20223 - 4 yoshida
xemphim20223 - 4 yoona
xemphim20227 - 8 flash
xemphim20226 - 6 lyquoc
xemphim20224 - 4 viphung
xemphim20220 - 3 thuykieu
xemphim20224 - 1 maruko
xemphim20221 - 2 mranh
xemphim20226 - 10 thuytinhkhoc
xemphim20221 - 10 duyen10
xemphim20220 - 5 nammien
xemphim20227 - 6 aiamcaro
xemphim202215 - 15 nagato
xemphim20220 - 3 h2so4
xemphim20221 - 4 nguoivohinh
xemphim20223 - 10 tuanlongtt
xemphim20220 - 1 phameco
xemphim20221 - 0 nguoilichsu
xemphim20228 - 8 tuoiconrong
xemphim20223 - 0 gaodo
xemphim20226 - 6 huongly
xemphim20229 - 21 tieuyeutinh
xemphim20225 - 16 toanluf
xemphim202221 - 20 bapcaingoc
xemphim20222 - 5 phumyhung
xemphim20221 - 2 thuong95
xemphim20221 - 0 paduc
xemphim20222 - 2 vitty
xemphim20225 - 5 thienloi
xemphim20221 - 2 canho
xemphim20223 - 2 ngocluan
xemphim20229 - 9 tuliphalan
xemphim20227 - 10 bingan
xemphim20222 - 9 chihiro
xemphim20220 - 2 hahaha33
xemphim202211 - 14 hoangthienxa
xemphim20229 - 8 vuongkhanh
xemphim20227 - 3 nhatvy2291
xemphim20224 - 7 bangtam2312
xemphim20224 - 20 chuotbobo
xemphim20224 - 4 krixi
xemphim20224 - 7 bongo
xemphim20222 - 4 dungtrieu
xemphim20221 - 4 dungnhinlai
xemphim20224 - 8 ngocsonhb
xemphim20220 - 3 tuongsinh
xemphim20220 - 1 nhimxu
xemphim20221 - 3 mailady
xemphim20223 - 3 builan0209
xemphim20227 - 10 thanhvan2021
xemphim20223 - 0 choicaro
xemphim20221 - 7 greenvn
xemphim20221 - 2 bexinkk
xemphim20220 - 8 carohcm
xemphim20224 - 9 hoarung
xemphim20221 - 3 thuphuongle99
xemphim20221 - 4 linda
xemphim20225 - 12 qindy
xemphim20220 - 1 thaonguyencafe
xemphim20220 - 1 demonking
xemphim20222 - 7 yukii
xemphim20221 - 9 boomx
xemphim20222 - 3 kulito
xemphim20220 - 3 trienchill
xemphim20221 - 3 tieuling
xemphim20225 - 2 denhayden