hichaocau
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 505
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 30.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có