maylangthang
  • Hạng 166
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,675
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 70.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 2 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có