greenvn
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,865
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 68.97%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 8.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có