poseidon
  • Hạng ...
  • Ngọc 33,212
  • Tỉ lệ thắng 77.66%
  • Chỉ số xã hội 94
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
poseidon99 - 51 carohcm
poseidon2 - 0 nguyentri10x
poseidon2 - 0 minhhuy1108
poseidon2 - 0 huongkute
poseidon20 - 1 totoro
poseidon3 - 0 mailady
poseidon1 - 0 ducpm26
poseidon9 - 1 serahwang
poseidon6 - 1 khoailangnuong
poseidon0 - 1 vitty
poseidon2 - 1 flash
poseidon4 - 1 trienchill
poseidon1 - 3 taladanbienma
poseidon4 - 2 waifu207otaku
poseidon4 - 0 phameco
poseidon4 - 2 buonnhoem
poseidon0 - 1 iamkevin79nhatrang
poseidon1 - 0 heoconhamchoi
poseidon1 - 0 thanhvan2021
poseidon1 - 0 thuong95
poseidon3 - 3 lanthanh
poseidon0 - 1 diquathoigian
poseidon2 - 0 yukii
poseidon1 - 0 sabo2412
poseidon3 - 2 corona
poseidon1 - 0 lee00
poseidon2 - 0 tieuyeutinh
poseidon6 - 4 bon2k7
poseidon9 - 9 son23
poseidon4 - 0 thutrang
poseidon3 - 1 dolphin
poseidon2 - 1 bumbobi
poseidon2 - 1 nguyenlehoang
poseidon4 - 0 so2tglaa
poseidon11 - 6 dungnhinlai
poseidon3 - 2 mavuong
poseidon5 - 1 cuccu
poseidon3 - 2 botbien
poseidon2 - 3 lovekr01
poseidon1 - 0 bemaymimi
poseidon1 - 0 aconnongthon
poseidon3 - 1 tinhanh66
poseidon2 - 2 anhtuteoteo
poseidon3 - 1 buher
poseidon4 - 3 linda
poseidon12 - 25 linhlucden
poseidon3 - 1 perhaps
poseidon7 - 1 ngocluan
poseidon0 - 1 tayngang66
poseidon5 - 2 matrancaro
poseidon1 - 0 happykid76
poseidon2 - 2 sonnguyen
poseidon2 - 0 trongdat28
poseidon6 - 1 peheo
poseidon1 - 0 thuyyy
poseidon1 - 0 denhayden
poseidon1 - 0 tamthuong262
poseidon1 - 0 maithao
poseidon7 - 0 chachacha
poseidon3 - 0 thiengon123
poseidon2 - 0 choicaro
poseidon1 - 0 shinken
poseidon1 - 2 hieveryone
poseidon2 - 1 nhucanhvacbay
poseidon3 - 0 chopper
poseidon0 - 1 manhlama01
poseidon5 - 1 demonking
poseidon1 - 0 vetthuonglong
poseidon5 - 5 hdmi2000
poseidon8 - 0 hainet
poseidon4 - 0 thinpham
poseidon5 - 0 trunghieu87
poseidon1 - 0 lejun
poseidon4 - 1 thienloi
poseidon4 - 0 hoarung
poseidon1 - 7 tinhthoixotxa
poseidon6 - 1 bibi0101
poseidon1 - 0 ampen
poseidon5 - 0 vuongkhanh
poseidon1 - 2 nhatmai
poseidon1 - 0 nangthuytinh
poseidon2 - 0 hongthao
poseidon10 - 1 dungtrieu
poseidon2 - 0 ngocsonhb
poseidon1 - 2 nguyenmanhlama01
poseidon2 - 0 nguoilichsu
poseidon6 - 0 songphu
poseidon3 - 0 byeyou
poseidon0 - 1 vnnguyendung
poseidon0 - 1 huyluxz
poseidon0 - 1 nhibuong
poseidon0 - 1 crystal
poseidon1 - 0 hamynn
poseidon1 - 0 liuhuy314