black
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,137
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 51.72%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có