hehihoha
  • Hạng 452
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,427
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 7.46%
  • Chỉ số xã hội 67
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 1 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hehihoha0 - 1 luckystar
hehihoha1 - 3 lazytomcat
hehihoha2 - 2 hieula
hehihoha0 - 3 boomx
hehihoha1 - 2 thienthan999
hehihoha0 - 1 huemy
hehihoha0 - 2 serahwang
hehihoha0 - 1 supersen
hehihoha0 - 1 cry99
hehihoha0 - 1 sieuga
hehihoha0 - 1 khanhlucky97
hehihoha0 - 1 huynhbaobao
hehihoha0 - 1 phongyeu
hehihoha0 - 1 keosua
hehihoha0 - 1 hoangthienxa
hehihoha0 - 2 phuongminh
hehihoha0 - 1 astrazeneca
hehihoha1 - 1 xuanthupro
hehihoha0 - 3 tuoiconrong
hehihoha1 - 2 happykid76
hehihoha0 - 1 rimurusama1707
hehihoha0 - 2 bongo
hehihoha0 - 2 ngocsonhb
hehihoha0 - 1 sonbinnnnn
hehihoha0 - 4 hannie
hehihoha0 - 1 totoro
hehihoha0 - 1 yukii
hehihoha1 - 1 flash
hehihoha0 - 2 titus
hehihoha1 - 2 thutrang
hehihoha0 - 1 hoadongtien00
hehihoha0 - 1 thaonguyencafe
hehihoha0 - 2 racingboy
hehihoha0 - 3 aconnongthon
hehihoha1 - 0 langtu
hehihoha3 - 0 piterkun321
hehihoha0 - 1 hoangphuc2040
hehihoha0 - 1 khoailangnuong
hehihoha0 - 2 trienchill
hehihoha1 - 1 thuykieu
hehihoha0 - 1 onlytrust
hehihoha0 - 1 nkocdethuong
hehihoha0 - 1 changtraivotinh035
hehihoha0 - 1 ov2nd
hehihoha0 - 1 lolovp
hehihoha0 - 1 dragon
hehihoha2 - 1 tuanngochuy21
hehihoha0 - 1 chuotbobo
hehihoha1 - 0 duytrung1991
hehihoha0 - 1 peheo
hehihoha0 - 1 nagato
hehihoha0 - 1 cuopbiensoh2o
hehihoha1 - 1 cayruong
hehihoha1 - 1 kulito
hehihoha0 - 1 support
hehihoha0 - 2 thimhuong
hehihoha1 - 1 nguoivohinh
hehihoha1 - 0 candy
hehihoha1 - 2 toxuanhoang
hehihoha0 - 1 dorabase
hehihoha0 - 1 carohcm
hehihoha0 - 1 bexinkk
hehihoha0 - 1 vangbacdaquy
hehihoha0 - 1 lexuan22
hehihoha0 - 1 denhayden
hehihoha0 - 1 socnau
hehihoha1 - 2 phungtien