kamuchan
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 68
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có