silverfang
  • Hạng ...
  • Ngọc 73,565
  • Tỉ lệ thắng 91.15%
  • Chỉ số xã hội 113
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
silverfang2 - 0 dorabase
silverfang2 - 0 yumkhin
silverfang7 - 1 thienloi
silverfang6 - 1 keosua
silverfang4 - 0 mrrua
silverfang2 - 0 phuongxoan
silverfang4 - 0 heokool
silverfang3 - 1 buonnhoem
silverfang3 - 3 cuccu
silverfang3 - 1 krixi
silverfang3 - 0 nkocdethuong
silverfang2 - 0 gaodo
silverfang4 - 0 vitty
silverfang3 - 2 ngannguyen
silverfang3 - 1 vietnamovernight
silverfang2 - 0 hamynn
silverfang1 - 1 ngocluan
silverfang2 - 0 paduc
silverfang2 - 0 lolovp
silverfang7 - 4 beyeupk
silverfang2 - 0 peheo
silverfang12 - 6 happykid76
silverfang6 - 1 nhibuong
silverfang4 - 1 bexinkk
silverfang3 - 1 supersen
silverfang1 - 0 paradol
silverfang2 - 0 liuhuy314
silverfang2 - 0 trailangthang
silverfang9 - 2 khanhlucky97
silverfang4 - 1 hoangthienxa
silverfang2 - 1 heolovemusic
silverfang8 - 1 myhangsg
silverfang4 - 0 nhocyeusky
silverfang3 - 2 hoangduy357
silverfang3 - 1 thienthan999
silverfang2 - 1 thuyt1
silverfang5 - 2 tuoiconrong
silverfang5 - 2 alphax
silverfang2 - 1 lucky
silverfang3 - 0 nhabanbo
silverfang1 - 0 phongyeu
silverfang1 - 0 hades
silverfang2 - 0 nhipcautre21
silverfang1 - 1 socnau
silverfang2 - 1 heoconhamchoi
silverfang1 - 0 sieuga
silverfang2 - 0 hoaanhdao2008
silverfang2 - 0 hihi112
silverfang1 - 0 vnnguyendung
silverfang2 - 0 phameco
silverfang1 - 0 serahwang
silverfang1 - 0 ngocruby9x
silverfang4 - 0 lemaipa
silverfang1 - 3 ginsosad
silverfang4 - 1 mavuong
silverfang7 - 0 maruko
silverfang4 - 2 bibi0101
silverfang2 - 0 h2so4
silverfang2 - 0 hannie
silverfang8 - 2 totoro
silverfang1 - 4 chiukonoi
silverfang2 - 0 badboy
silverfang7 - 3 hanhphucvotan
silverfang3 - 1 vitsenpaii
silverfang2 - 0 duyen10
silverfang2 - 0 titus
silverfang2 - 1 nhatvy2291
silverfang6 - 3 cobebencuaso
silverfang0 - 3 balong
silverfang1 - 0 mayakieu
silverfang3 - 0 viphung
silverfang2 - 0 eketao
silverfang3 - 1 quachdozz
silverfang3 - 0 denhayden
silverfang3 - 0 builan0209
silverfang2 - 0 huongkute
silverfang2 - 0 lazytomcat
silverfang2 - 1 yoona
silverfang1 - 0 bingan
silverfang1 - 0 luckystar
silverfang5 - 3 quangmetro
silverfang2 - 0 kyhoi
silverfang1 - 0 luke911
silverfang2 - 0 buomchua
silverfang2 - 0 xuanthupro
silverfang1 - 0 loclatoi
silverfang1 - 0 aconnongthon
silverfang7 - 4 flash
silverfang3 - 0 vuongkhanh
silverfang1 - 1 beba888
silverfang2 - 0 tieuling
silverfang10 - 5 mjetran
silverfang7 - 4 osin2k
silverfang6 - 2 tranhang07
silverfang2 - 0 lananhhhhh
silverfang5 - 2 vesau
silverfang4 - 2 vichio
silverfang2 - 0 nhathaha
silverfang0 - 1 thachlam2011
silverfang1 - 0 ncsson