hermes
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 10164
  • Tỉ lệ thắng 48.65%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 17.29
  • Thời gian tham gia 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có