voky88
  • Hạng 83
  • Khiên ...
  • Ngọc 18,318
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 67.27%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 8.86
  • Thời gian tham gia 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí