suthatchico1
  • Hạng 84
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 13461
  • Tỉ lệ thắng 12.82%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 5.48
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
227
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí