huynmopg
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,268
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 11.50
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có