bichthuy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,803
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 37.14%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 8.78
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có