thuycieu
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Siêu cấp 2
  • Ngọc 22472
  • Tỉ lệ thắng 88.89%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 1.06
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
72
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí