wocovn
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 815
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 3.23%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 12.62
  • Thời gian tham gia 1 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có