celeron4ghz
  • Hạng 218
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2361
  • Tỉ lệ thắng 68.18%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 2.92
  • Thời gian tham gia 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có