nevergiveup
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,147
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 9.30%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 16.58
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có