sinbad
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 33,948
  • Cấp bậc Siêu cấp 3
  • Tỉ lệ thắng 80.49%
  • Chỉ số xã hội 123
  • Chỉ số đam mê 21.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
sinbad1 - 0 lyquoc
sinbad2 - 0 nhipcautre21
sinbad1 - 1 tamthuong262
sinbad0 - 3 sabo2412
sinbad0 - 1 hieuga
sinbad1 - 0 giodaingan
sinbad1 - 0 kidboy
sinbad1 - 0 lovewinter
sinbad2 - 1 lolovp
sinbad5 - 0 buomchua
sinbad1 - 0 beyeupk
sinbad3 - 0 osin2k
sinbad5 - 0 binhnhi
sinbad1 - 0 nhimxu
sinbad1 - 0 chuotbobo
sinbad1 - 0 buonnhoem
sinbad1 - 0 vientuong
sinbad1 - 0 saosaysua
sinbad2 - 0 ngocruby9x
sinbad3 - 0 huyluxz
sinbad1 - 0 hamynn
sinbad1 - 0 tungk3
sinbad5 - 1 thuyt1
sinbad1 - 0 trunghieu87
sinbad4 - 0 huemy
sinbad2 - 1 binhphonui
sinbad1 - 0 tahuy
sinbad0 - 1 tayphuongthatbai
sinbad0 - 1 loclatoi
sinbad10 - 2 vnhello
sinbad0 - 1 thuydung25
sinbad1 - 1 lucky
sinbad1 - 0 mrboo
sinbad1 - 0 caonhocodon
sinbad1 - 1 peheo
sinbad1 - 0 aconnongthon
sinbad1 - 0 tuliphalan
sinbad21 - 2 thimhuong
sinbad1 - 0 michnhi
sinbad1 - 0 trienchill
sinbad2 - 0 titus
sinbad7 - 0 vuamui
sinbad1 - 0 tieuling
sinbad2 - 0 denhayden
sinbad1 - 0 supersen
sinbad1 - 0 thaomoc
sinbad7 - 0 cuccu
sinbad4 - 0 luke911
sinbad2 - 0 liuhuy314
sinbad1 - 0 mayakieu
sinbad0 - 1 thinpham
sinbad3 - 0 thienthan999
sinbad1 - 0 detutlong
sinbad2 - 0 chuotmom
sinbad2 - 0 myhangsg
sinbad1 - 0 meokitty
sinbad1 - 0 nhathaha
sinbad1 - 0 heoconhamchoi
sinbad2 - 0 yumkhin
sinbad0 - 1 traitimbuon
sinbad2 - 1 phongyeu
sinbad1 - 0 krixi
sinbad2 - 0 gaodo
sinbad6 - 0 keosua
sinbad2 - 1 ngannguyen
sinbad2 - 0 mjetran
sinbad2 - 0 paradol
sinbad2 - 0 pingpong
sinbad4 - 3 anhhong9011
sinbad3 - 0 bibi0101
sinbad2 - 1 ampen
sinbad2 - 0 vesau
sinbad3 - 3 nhatmai
sinbad1 - 1 thaibinhduong
sinbad0 - 4 bikty
sinbad1 - 0 bichthuy
sinbad1 - 0 nguoilichsu
sinbad0 - 1 son23
sinbad2 - 1 tuoiconrong
sinbad4 - 1 toxuanhoang
sinbad4 - 1 cayruong
sinbad3 - 0 diquathoigian
sinbad4 - 0 langtu
sinbad1 - 0 endlesslove
sinbad8 - 0 thienloi
sinbad6 - 0 teoteo
sinbad14 - 6 nguyentri10x
sinbad10 - 0 khanhlucky97
sinbad15 - 0 hoagiay123
sinbad2 - 2 danbienday
sinbad6 - 1 totoro
sinbad9 - 0 thuytinhkhoc
sinbad5 - 0 bangtam2312
sinbad0 - 1 kingofflags
sinbad15 - 0 chauky77
sinbad10 - 0 thuong95
sinbad53 - 1 lanthanh
sinbad22 - 2 dannyvnn
sinbad8 - 0 hades
sinbad3 - 0 boomx