nguoilichsu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 459
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 14.71%
  • Chỉ số xã hội 34
  • Chỉ số đam mê 2.63
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí