kingofflags
  • Hạng 63
  • Khiên ...
  • Ngọc 16,137
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 85.37%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 3.55
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có