kingofflags
  • Hạng ...
  • Ngọc 329
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.44%
  • Chỉ số xã hội 57
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kingofflags2 - 1 bongo
kingofflags0 - 2 yephdith
kingofflags0 - 2 byeyou
kingofflags2 - 6 halico
kingofflags0 - 1 atula
kingofflags1 - 1 linhlucden
kingofflags12 - 1 paradol
kingofflags7 - 0 heolovemusic
kingofflags4 - 1 bibi0101
kingofflags6 - 0 hoangphuc2040
kingofflags1 - 0 thanhvan2021
kingofflags1 - 12 lenka
kingofflags2 - 0 luungocbich3367
kingofflags4 - 0 lolovp
kingofflags0 - 1 kairos
kingofflags0 - 1 aconnongthon
kingofflags2 - 0 phuongminh
kingofflags1 - 4 junz2222
kingofflags9 - 3 nagato
kingofflags4 - 3 cayruong
kingofflags1 - 0 khoailangnuong
kingofflags1 - 0 mrboo
kingofflags2 - 0 canho
kingofflags6 - 0 huongkute
kingofflags1 - 0 trannhat
kingofflags3 - 3 quangmetro
kingofflags4 - 0 cuccu
kingofflags2 - 0 kyhoi
kingofflags2 - 0 giodaingan
kingofflags1 - 0 suoingoc
kingofflags2 - 0 vnnguyendung
kingofflags1 - 0 saosaysua
kingofflags4 - 2 hanalov1
kingofflags2 - 0 nhibuong
kingofflags2 - 0 liuhuy314
kingofflags2 - 0 nakime3769
kingofflags4 - 0 thuyt1
kingofflags1 - 0 xuanthupro
kingofflags2 - 1 lejun
kingofflags1 - 0 trunghieu87
kingofflags1 - 0 chuotmom
kingofflags1 - 0 vanvolang
kingofflags0 - 3 direcottr
kingofflags3 - 0 onlytrust
kingofflags5 - 1 dungtrieu
kingofflags2 - 0 h2so4
kingofflags3 - 0 bangtam2312
kingofflags4 - 0 phameco
kingofflags2 - 0 socnau
kingofflags3 - 0 beyeupk
kingofflags1 - 0 changtraivotinh035
kingofflags1 - 1 osin2k
kingofflags0 - 3 bikty
kingofflags1 - 0 heokool
kingofflags1 - 0 sinbad
kingofflags1 - 0 mavuong
kingofflags0 - 1 quachdozz