rubikson
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 43
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 67.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 5.10
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí