leksyenjtrankg
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,328
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.22%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 2.33
  • Thời gian tham gia 3 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có