kaitokun
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.46%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 2.13
  • Thời gian tham gia 2 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có