hoainhu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 165
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 24.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có