ytr6gfb5r5f
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 565
  • Tỉ lệ thắng 6.56%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 13.42
  • Thời gian tham gia 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
18
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
ytr6gfb5r5f0 - 9 bikty
ytr6gfb5r5f0 - 3 suoingoc
ytr6gfb5r5f0 - 4 ozonevietnam
ytr6gfb5r5f0 - 1 hanalov1
ytr6gfb5r5f0 - 1 changtraivotinh035
ytr6gfb5r5f0 - 2 thaonguyencafe
ytr6gfb5r5f0 - 1 duyen10
ytr6gfb5r5f0 - 3 maibaonghi
ytr6gfb5r5f0 - 8 bapcaingoc
ytr6gfb5r5f0 - 1 chuotbobo
ytr6gfb5r5f0 - 1 mavuong
ytr6gfb5r5f0 - 1 cumeo
ytr6gfb5r5f0 - 1 nguyentri10x
ytr6gfb5r5f0 - 1 phuongminh
ytr6gfb5r5f0 - 1 builan0209
ytr6gfb5r5f0 - 1 direcottr
ytr6gfb5r5f0 - 1 ov2nd
ytr6gfb5r5f0 - 1 diquathoigian
ytr6gfb5r5f0 - 1 ngocanhgalaxy
ytr6gfb5r5f0 - 1 sujichan
ytr6gfb5r5f0 - 2 khoailangnuong
ytr6gfb5r5f0 - 1 nanigenai
ytr6gfb5r5f0 - 1 meokitty
ytr6gfb5r5f0 - 1 hoangphuc2040
ytr6gfb5r5f0 - 3 alphax
ytr6gfb5r5f0 - 2 tahuy
ytr6gfb5r5f0 - 2 vangbacdaquy
ytr6gfb5r5f0 - 2 maruko
ytr6gfb5r5f0 - 3 buonnhoem
ytr6gfb5r5f4 - 30 bitty
ytr6gfb5r5f2 - 0 thaomoc
ytr6gfb5r5f0 - 3 saosaysua
ytr6gfb5r5f1 - 0 huongtran1508
ytr6gfb5r5f0 - 1 thaibinhduong
ytr6gfb5r5f1 - 0 minhhuy1108
ytr6gfb5r5f0 - 1 director
ytr6gfb5r5f1 - 0 sirqq
ytr6gfb5r5f0 - 1 qindy
ytr6gfb5r5f0 - 3 nakime3769
ytr6gfb5r5f0 - 7 vitsenpaii
ytr6gfb5r5f0 - 2 trailangthang
ytr6gfb5r5f0 - 2 waifu207otaku
ytr6gfb5r5f0 - 2 hideonbus
ytr6gfb5r5f0 - 4 mikochan
ytr6gfb5r5f0 - 2 lvtrung
ytr6gfb5r5f1 - 1 nhatmai
ytr6gfb5r5f1 - 4 hoainhu
ytr6gfb5r5f0 - 3 hoaanhdao2008
ytr6gfb5r5f1 - 5 homaitrucmy
ytr6gfb5r5f0 - 2 blackgoku
ytr6gfb5r5f0 - 1 kocoten111
ytr6gfb5r5f0 - 1 nammien
ytr6gfb5r5f0 - 4 mrboo
ytr6gfb5r5f0 - 2 nhabanbo
ytr6gfb5r5f0 - 3 bongo
ytr6gfb5r5f0 - 3 vitty
ytr6gfb5r5f0 - 1 huongly
ytr6gfb5r5f0 - 1 manhlama01
ytr6gfb5r5f0 - 2 cuccu
ytr6gfb5r5f0 - 3 namgh
ytr6gfb5r5f0 - 3 kuurama48