maithao
  • Hạng 359
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,233
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 21.52%
  • Chỉ số xã hội 79
  • Chỉ số đam mê 0.60
  • Thời gian tham gia 1 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
maithao2 - 1 nhipcautre21
maithao2 - 0 keosua
maithao0 - 1 huongly
maithao1 - 1 yukii
maithao1 - 2 thutrang
maithao2 - 2 lyquoc
maithao0 - 3 canho
maithao0 - 1 nhatruc2014
maithao0 - 2 titus
maithao0 - 2 vuamui
maithao0 - 2 dolphin
maithao1 - 0 thuykieu
maithao0 - 2 bangtam2312
maithao2 - 2 bibi0101
maithao0 - 2 socnau
maithao1 - 0 lexuan22
maithao0 - 1 hieula
maithao0 - 1 liuhuy314
maithao2 - 2 anhhong9011
maithao1 - 2 nguoivohinh
maithao1 - 1 dragon
maithao1 - 3 pingpong
maithao3 - 1 hoadongtien00
maithao1 - 0 corenqtuan
maithao1 - 1 happy123
maithao1 - 1 peheo
maithao1 - 1 ampen
maithao2 - 0 toanluf
maithao1 - 1 nagato
maithao1 - 1 cuopbiensoh2o
maithao0 - 1 linda
maithao1 - 1 nkocdethuong
maithao1 - 1 binhnhi
maithao3 - 1 heokool
maithao0 - 2 tamthuong262
maithao0 - 3 huongkute
maithao2 - 0 kimtoetua
maithao0 - 2 hoagiay123
maithao1 - 1 dungtrieu
maithao2 - 4 nhatvy2291
maithao1 - 2 vuongkhanh
maithao1 - 1 vanvolang
maithao0 - 1 poseidon
maithao1 - 3 mayakieu
maithao1 - 1 tranhang07
maithao1 - 1 khiconjx
maithao0 - 2 thuytinhkhoc
maithao0 - 1 dangkyqd
maithao1 - 1 badboy
maithao1 - 1 heoconhamchoi
maithao1 - 1 hieveryone
maithao1 - 1 tuliphalan
maithao0 - 1 waifu207otaku
maithao0 - 2 bexinkk
maithao4 - 2 ov2nd
maithao0 - 1 bongo
maithao1 - 1 bingan
maithao1 - 1 totoro
maithao2 - 0 buonnhoem
maithao2 - 1 galaem
maithao1 - 1 hoarung
maithao1 - 1 onlytrust
maithao0 - 1 phameco
maithao2 - 0 thuykien
maithao3 - 1 ngannguyen
maithao1 - 1 cobebencuaso
maithao1 - 1 thienthan999
maithao0 - 2 leksyenjtrankg
maithao2 - 0 phungtien
maithao2 - 1 cumeo
maithao0 - 2 serahwang
maithao0 - 2 beba888
maithao0 - 2 nttthuy
maithao0 - 2 xuanthupro
maithao1 - 2 chuotmom
maithao0 - 1 vichio
maithao1 - 0 mavuong
maithao1 - 1 nhibuong
maithao2 - 2 heoway