vutran
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vutran0 - 1 bikty
vutran2 - 0 beba888
vutran2 - 0 hamynn
vutran2 - 0 vietnamovernight
vutran4 - 0 hieula
vutran2 - 0 hihi112
vutran3 - 1 ekxanh
vutran3 - 1 trucmai