byeyou
  • Hạng 22
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 65913
  • Tỉ lệ thắng 90.38%
  • Chỉ số xã hội 104
  • Chỉ số đam mê 11.53
  • Thời gian tham gia 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
byeyou3 - 0 aiamcaro
byeyou1 - 0 boomx
byeyou4 - 2 denhayden
byeyou3 - 3 saobang
byeyou1 - 1 tuongsinh
byeyou2 - 0 maruko
byeyou4 - 0 totoro
byeyou11 - 16 lvthia1989
byeyou0 - 2 phuhung
byeyou6 - 1 thuytinhkhoc
byeyou4 - 0 ngocsonhb
byeyou8 - 5 chuotbobo
byeyou3 - 0 gahapchao
byeyou2 - 0 thaomoc
byeyou2 - 3 luke911
byeyou6 - 4 cobebencuaso
byeyou5 - 0 bibi0101
byeyou2 - 0 khanhlucky97
byeyou5 - 1 tahuuson
byeyou1 - 0 hoagiay123
byeyou5 - 1 huynhbaobao
byeyou2 - 1 thaonguyencafe
byeyou4 - 1 lanhphong
byeyou2 - 0 nttthuy
byeyou2 - 0 mavuong
byeyou2 - 0 nakime3769
byeyou1 - 0 vitsenpaii
byeyou1 - 0 sabo2412
byeyou2 - 0 tungk3
byeyou5 - 2 phuongkarry
byeyou2 - 0 mayakieu
byeyou2 - 1 trucmai
byeyou2 - 1 vngn175
byeyou3 - 3 sauminh
byeyou2 - 0 tieuyeutinh
byeyou2 - 0 ngocdinh
byeyou2 - 0 vanvolang
byeyou6 - 3 happy123
byeyou2 - 0 toanluf
byeyou5 - 1 lyquoc
byeyou2 - 0 ngannguyen
byeyou4 - 1 toloveru
byeyou4 - 0 heolovemusic
byeyou1 - 0 nhabanbo
byeyou3 - 1 chihiro
byeyou3 - 0 mynno
byeyou4 - 0 nguyenphuocloc1608
byeyou1 - 2 phuongminh
byeyou3 - 1 vangbacdaquy
byeyou2 - 1 cuopbiensoh2o
byeyou2 - 0 titus
byeyou10 - 1 carohcm
byeyou5 - 0 lunox
byeyou2 - 0 mjetran
byeyou1 - 0 thuykieu
byeyou1 - 0 paradol
byeyou2 - 0 hanhphucvotan
byeyou5 - 2 phuongxoan
byeyou5 - 0 thuphuongle99
byeyou4 - 1 donghocat
byeyou5 - 1 rongar
byeyou2 - 0 tuanlongtt
byeyou3 - 0 hoadongtien00
byeyou3 - 0 cry99
byeyou3 - 0 sieuga
byeyou3 - 0 huongly
byeyou5 - 0 tieuholy
byeyou5 - 2 hoangthienxa
byeyou3 - 0 duyen10
byeyou3 - 0 osin2k
byeyou2 - 0 thythy2021
byeyou1 - 0 ngocluan
byeyou1 - 0 peheo
byeyou2 - 0 nhibuong
byeyou2 - 0 hanalov1
byeyou3 - 0 socnau
byeyou5 - 2 tranhang07
byeyou2 - 0 vientuong
byeyou0 - 3 poseidon
byeyou3 - 0 thanhvan2021
byeyou2 - 0 huemy
byeyou2 - 0 trunghieu87
byeyou4 - 0 myhangsg
byeyou2 - 0 nguyenhonganh
byeyou2 - 0 heoway
byeyou2 - 0 lvtrung
byeyou2 - 0 hoangduy357
byeyou2 - 0 hihi112
byeyou4 - 1 tayphuongthatbai
byeyou3 - 0 tralacmi
byeyou2 - 0 phongca
byeyou2 - 2 khiconjx
byeyou7 - 0 yukii
byeyou4 - 0 nhipcautre21
byeyou2 - 0 meokitty
byeyou5 - 0 builan0209
byeyou3 - 0 caonhocodon
byeyou3 - 0 tieuling
byeyou3 - 0 anhhong9011
byeyou5 - 1 thutrang