trasua
  • Hạng 9
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 54785
  • Tỉ lệ thắng 88.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
421
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí