karamu
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 333
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 11.09
  • Thời gian tham gia 1 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có