hieuga
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 28,883
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 59.38%
  • Chỉ số xã hội 64
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có