yeunuoc22
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,770
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 32.26%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 8.56
  • Thời gian tham gia 1 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có