chachacha
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 85.25%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chachacha0 - 19 samsungintel
chachacha5 - 1 trucmai
chachacha0 - 1 cumeo
chachacha6 - 2 cuopbiensoh2o
chachacha2 - 1 trienchill
chachacha1 - 0 teoteo
chachacha1 - 0 socnau
chachacha3 - 0 vesau
chachacha3 - 0 dolphin
chachacha10 - 1 thuydung25
chachacha0 - 1 manhlamm
chachacha6 - 0 lolovp
chachacha1 - 0 chuyenconho
chachacha7 - 1 hanalov1
chachacha0 - 1 thuykien
chachacha12 - 0 vietnamovernight
chachacha12 - 4 cry99
chachacha6 - 0 chauky77
chachacha1 - 0 nguyenhonganh
chachacha0 - 1 nganbali
chachacha4 - 0 vnnguyendung
chachacha6 - 0 tungk3
chachacha4 - 1 phuongkarry
chachacha9 - 3 cobebencuaso
chachacha0 - 1 mayakieu
chachacha3 - 0 thaonguyencafe
chachacha16 - 1 khanhlucky97
chachacha1 - 0 vitsenpaii
chachacha20 - 3 serahwang
chachacha8 - 0 dragon
chachacha7 - 2 hihi112
chachacha25 - 4 aiamcaro
chachacha0 - 15 gomukupro33333
chachacha10 - 0 vuongkhanh
chachacha6 - 0 qindy
chachacha4 - 0 bapcaingoc
chachacha4 - 0 nagato
chachacha22 - 4 kyhoi
chachacha6 - 2 jang80
chachacha21 - 3 duyen10
chachacha4 - 2 vangbacdaquy
chachacha12 - 4 toxuanhoang
chachacha11 - 2 nhibuong
chachacha10 - 1 lemaipa
chachacha10 - 0 ampen
chachacha7 - 1 quangmetro
chachacha2 - 0 phameco
chachacha16 - 0 huemy
chachacha10 - 0 lanthanh
chachacha4 - 0 boomx
chachacha1 - 1 hannie
chachacha6 - 1 paduc
chachacha3 - 0 hoagiay123
chachacha8 - 0 thuong95
chachacha5 - 4 tranhang07
chachacha8 - 0 thinpham
chachacha0 - 7 poseidon
chachacha5 - 0 hamynn
chachacha1 - 0 ngocruby9x
chachacha2 - 0 heolovemusic
chachacha5 - 1 titus